Η τελευταία σελίδα ενημερώθηκε: Μαρ 06, 2020

Βοηθήματα προγραμματιστών

Ξεκινώντας

Εάν είστε νέοι στην ανάπτυξη εφαρμογών με βάση το Ethereum, είστε στη σωστή θέση. Αυτοί οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν γραφτεί από την κοινότητα του Ethereum, θα σας παρουσιάσουν τα βασικά στοιχεία του Ethereum stack και θα εισαγάγουν βασικές έννοιες που μπορεί να είναι διαφορετικές από την ανάπτυξη άλλων εφαρμογών με τις οποίες είστε εξοικειωμένοι.

Χρειάζεστε κάτι πιο βασικό αρχικά; Ρίξτε μια ματιά στο ethereum.org/el/learn.

Γλώσσες (προγραμματισμού) Smart Contract

Κάθε πρόγραμμα που εκτελείται στην Εικονική Μηχανή του Ethereum (EVM) αναφέρεται συνήθως ως "smart contract". Οι πιο δημοφιλείς γλώσσες για τη σύνταξη smart contracts στο Ethereum είναι η Solidity και η Vyper, αν και υπάρχουν και άλλες υπό εξέλιξη .

Solidity Η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού στο Ethereum, εμπνευσμένη από τις C ++, Python και Javascript

Vyper Γλώσσα προγραμματισμού εστιασμένη στην ασφάλεια για το Ethereum, με βάση την Python.

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Εργαλεία προγραμματιστών

Το Ethereum διαθέτει ένα μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό εργαλείων για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις εφαρμογές τους. Ακολουθούν τα πιο δημοφιλή εργαλεία για να ξεκινήσετε. Εάν θέλετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτόν τον εκτενή κατάλογο.

Truffle Ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού, πλαισίου δοκιμών, και άλλων εργαλείων.

Embark Ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού, πλαισίου δοκιμών και άλλων εργαλείων που είναι ενσωματωμένα με το Ethereum, το IPFS και το Whisper.

Waffle Ένα πλαίσιο για προηγμένη ανάπτυξη και δοκιμή smart contract (βασισμένο στο ethers.js).

Etherlime Πλαίσιο βασισμένο σε Ethers.js για ανάπτυξη dapp (Solidity & Vyper), για ανάπτυξη, εντοπισμό σφαλμάτων, δοκιμές και πολλά άλλα.

Buidler Ένας εκτελεστής εργασιών για προγραμματιστές smart contract του Ethereum

ZeppelinOS Ένα πλαίσιο ανάπτυξης για τη δημιουργία αναβαθμίσιμων smart contracts και την ασφαλή διαχείριση εφαρμογών smart contract.

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDE)

Visual Studio Code Επαγγελματικά IDE πολλαπλών πλατφορμών με την επίσημη υποστήριξη του Ethereum.

Remix Διαδικτυακό IDE με ενσωματωμένη στατική ανάλυση και δοκιμαστική εικονική μηχανή blockchain.

Superblocks Διαδικτυακό IDE με ενσωματωμένη εικονική μηχανή blockchain του προγράμματος περιήγησης, ενσωμάτωση MetaMask, καταγραφέα συναλλαγών, και άλλα χαρακτηριστικά.

EthFiddle Διαδικτυακό IDE που σας επιτρέπει να γράφετε, να μεταγλωττίζετε και να ξεκινάτε το smart contract σας.

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Frontend Javascript APIs

Web3.js Ethereum Javascript API

Ethers.js Ολοκληρωμένη εφαρμογή πορτοφολιού Ethereum και βοηθητικά προγράμματα σε λογισμικό JavaScript και TypeScript

light.js Μια υψηλού επιπέδου, ενεργή βιβλιοθήκη JS, βελτιστοποιημένη για light clients.

Web3-wrapper Εναλλακτικό Typescript στο Web3.js

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Backend APIs

Infura Το API του Ethereum ως υπηρεσία

Εργαλεία ασφαλείας

Slither Στατικό πλαίσιο ανάλυσης Solidity γραμμένο σε Python 3

MythX API ανάλυσης ασφαλείας για τα smart contracts του Ethereum

Manticore Μία διεπαφή γραμμής εντολών που χρησιμοποιεί ένα συμβολικό εργαλείο εκτέλεσης στα smart contracts και στα δυαδικά αρχεία.

Securify Σαρωτής ασφαλείας για τα smart contracts του Ethereum

Περισσότερα για την επίσημη επαλήθευση

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Εργαλεία δοκιμών

Solidity-Coverage Εργαλείο εναλλακτικής κάλυψης κώδικα Solidity.

hevm Εφαρμογή του EVM, ειδικά για τη δοκιμή μονάδων και τον εντοπισμό σφαλμάτων στα smart contracts.

Whiteblock Genesis Ένα πλήρες sandbox ανάπτυξης από άκρο σε άκρο και μία πλατφόρμα δοκιμών για blockchain

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Εξερευνητές Block

Οι εξερευνητές Block είναι υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στο Ethereum blockchain (και τα δοκιμαστικά του δίκτυα), βρίσκοντας πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, μπλοκ, συμβόλαια και άλλες δραστηριότητες στην αλυσίδα.

Δοκιμαστικά δίκτυα και "παροχές δοκιμαστικών κερμάτων"

Η κοινότητα του Ethereum διατηρεί πολλαπλά δίκτυα δοκιμών. Αυτά χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές για να δοκιμάσουν τις εφαρμογές τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες, πριν ενεργοποιηθούν στο βασικό δίκτυο του Ethereum.

Ropsten Blockchain βασισμένο στην Απόδειξη της Εργασίας, στο οποίο μπορεί να εξορύσσεται δοκιμαστικό ΕΤΗ

Rinkeby Blockchain βασισμένο στην Απόδειξη της Αρχής, το οποίο τηρείται από την ομάδα ανάπτυξης της Geth

Goerli Cross-client Blockchain βασισμένο στην Απόδειξη της Αρχής, χτισμένο και συντηρημένο από την κοινότητα Goerli

Πελάτες & Τρέχοντας τον δικό σας κόμβο

Το δίκτυο του Ethereum αποτελείται από πολλούς κόμβους που εκτελούν συμβατό λογισμικό πελάτη. Η πλειοψηφία αυτών των κόμβων τρέχει Geth ή Parity , το καθένα από τα οποία μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Geth Πελάτες του Ethereum, γραμμένοι σε Go

Parity Πελάτες του Ethereum, γραμμένοι σε Rust

Ethnode Τρέξτε έναν κόμβο Ethereum (Geth ή Parity) για τοπική ανάπτυξη.

Βοηθήματα σχετικά με κόμβους του Ethereum

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Βέλτιστες πρακτικές, μοτίβα και αντι-μοτίβα

DappSys Ασφαλείς, απλές, ευέλικτες δομικές μονάδες για smart contracts.

OpenZeppelin Βιβλιοθήκη για ασφαλή ανάπτυξη smart contract.

aragonOS Μοτίβα για δυνατότητα αναβάθμισης και έλεγχο δικαιωμάτων.

Μητρώο αδυναμιών smart contract

Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για ασφαλή smart contract

Ψάχνετε για άλλες επιλογές;

Υποστήριξη και εκπαίδευση για προγραμματιστές

Ethereum Stackexchange

Ψηφιακή αίθουσα συζήτησης Solidity Gitter

Όλες οι ψηφιακές αίθουσες συζήτησης Ethereum Gitter

Cryptozombies Μάθετε να προγραμματίζετε παιχνίδια στο ethereum.

Chainshot Διαδικτυακά σεμινάρια κωδικοποίησης για dapp.

Blockgeeks Διαδικτυακά μαθήματα τεχνολογίας blockchain

DappUniversity Μάθετε να δημιουργείτε αποκεντρωμένες εφαρμογές στο Ethereum blockchain

Ethernaut Πολεμικό παιχνίδι βασισμένο σε Solidity, όπου κάθε επίπεδο είναι ένα smart contract το οποίο πρέπει να γίνει hacked

UI/UX

Πρότυπα

Η κοινότητα του Ethereum υιοθέτησε πολλά πρότυπα που είναι χρήσιμα για τους προγραμματιστές. Τυπικά, αυτά εισάγονται ως Προτάσεις Βελτίωσης Ethereum (Ethereum Improvement Proposals) (EIP), οι οποίες συζητούνται από μέλη της κοινότητας μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασία .

Ορισμένες EIP αφορούν πρότυπα σε επίπεδο εφαρμογών (π.χ. μια τυποποιημένη μορφή smart contract), τα οποία εισάγονται ως Αιτήματα για Σχόλια (Ethereum Requests for Comment - ERC) . Πολλά ERC είναι κρίσιμα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ολόκληρο το οικοσύστημα του Ethereum.